Bestämmelser för skydd

Avsluta A-skydd m växel ur kontroll

Fråga:  Kan ett A-skydd avslutas trots att en växel ur kontroll lämnas kvar?

Svar: Det är tillsyningsmannens ansvar att se till att banan åter är i farbart skick. Om växeln är farbar trots att den är ur kontroll kan A-skyddet avslutas. Tillsyningsmannen ska underrätta tågklareraren.

Signalbesked/hantering av växlar av tkl vid A-skydd

Fråga: Får tågklareraren ge signalbesked "rörelse tillåten" eller lägga om en växel inom t.ex. ett A-skydd eller D-skydd.

Svar: Ja, om det sker på tsm/htsm uppmaning och under förutsättning att avspärrningen, skyddsmarkeringen och de övriga skyddsåtgärder som anges i arbetsplanen upprätthålls så får tågklareraren ge signalbesked "rörelse tillåten" i en dvärgsignal eller lägga om en växel inom ett A-skydd eller D-skydd.​

A-skydd på både huvudspår och sidospår

​Fråga: Ett E-skydd eller D-skydd ska anordnas på ett spår med skyddsväxel som leder in mot en stoppbock och inget annat. Spåret från växeln till stoppbocken är sidospår, innebär det att ett särskilt a-skydd måste anordnas för den lilla sträckan?

Fråga: Nej, även om spåret från växel till stoppbock är sidospår så ingår det fortfarande i signalsystemet genom att det ligger innanför skydd för tågväg. Att kräva att särskilt A-skydd anordnas på den sträckan har aldrig varit avsikten.

Fråga: Vid A-skydd som omfattar både huvudspår och sidospår (signalreglerat och/eller ej), krävs det kortslutning där spårledning finns även om arbetsplatsen är på en plats utan spårledning?

Svar: ​Enligt tolkning från 2016 ska A-skydd som omfattar både huvudspår och sidospår hanteras enligt reglerna för huvudspår, alltså krävs starttillstånd och avslut för hela arbetet.

Dock krävs kortslutning endast om spårledning för hinderfrihetskontroll finns intill arbetsplatsen, enligt reglerna i modul 20 kap 8.2. Detta gäller även om huvudspår ingår i A-skyddsområdet.

Kan ett L-skydd omfatta bara  ett spår?

Fråga: I TTJ Modul 13 L-skydd anges att arbetsplanen ska innehålla uppgifter om vilken bevakningssträcka och vilket spår på bevakningssträckan som berörs av L-skyddet. Betyder det att ett L-skydd bara kan omfatta ett spår på en bevakningssträcka? ​

Svar: Ja, ett L-skydd får enbart omfatta ett spår på en bevakningssträcka.

L-skydd skyddas enbart av tågklarerarens avspärrning (enkelbarriär), vilken ska förhindra signalbesked som tillåter rörelse in mot det område som ska skyddas.

Medförda lätta arbetsredskap ska snabbt kunna lyftas ur spåret av medföljande personal, i händelse av att enkelbarriären skulle fallera.

​Om ett L-skydd hade tillåtits omfatta flera spår på bevakningssträckan (dubbelspår, flerspår) skulle risken för oönskad händelse (påkörning) öka vid fallerad enkelbarriär, bland annat med beaktande av att snabbt kunna utrymma (personal och redskap) berörda spår.


14 E-skydd
15 S-skydd

Signalbesked/hantering av växlar av tkl vid D-skydd

Fråga: Får tågklareraren ge signalbesked "rörelse tillåten" eller lägga om en växel inom t.ex. ett A-skydd eller D-skydd.

Svar: Ja, om det sker på tsm/htsm uppmaning och under förutsättning att avspärrningen, skyddsmarkeringen och de övriga skyddsåtgärder som anges i arbetsplanen upprätthålls så får tågklareraren ge signalbesked "rörelse tillåten" i en dvärgsignal eller lägga om en växel inom ett A-skydd eller D-skydd.​

A-skydd på både huvudspår och sidospår

​Fråga: Ett E-skydd eller D-skydd ska anordnas på ett spår med skyddsväxel som leder in mot en stoppbock och inget annat. Spåret från växeln till stoppbocken är sidospår, innebär det att ett särskilt a-skydd måste anordnas för den lilla sträckan?

Svar: Nej, även om spåret från växel till stoppbock är sidospår så ingår det fortfarande i signalsystemet genom att det ligger innanför skydd för tågväg. Att kräva att särskilt A-skydd anordnas på den sträckan har aldrig varit avsikten.