Gällande regelmoduler i Trafikbestämmelser för järnväg

Här hittar du en översikt över de regelmoduler som ingår i trafikbestämmelserna för järnväg. TDOK 2015:0309 är det övergripande dokumentet och till det kopplas 33 stycken regelmoduler.

Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg, TDOK 2015:0309, gäller för all verksamhet på Trafikverkets järnvägsinfrastruktur inom trafikeringssystem H, M, S, E2, E3 och R, för alla verksamheter inom Trafikverket.

TDOK 2015:0309 Trafikbestämmelser för järnväg

TDOK 2021:0412 Tillfälliga ändringar i TTJ (version 2.0) innehåller tillfälliga ändringar i TTJ som kommer att arbetas in i regelmodulerna enligt den information som finns i dokumentet.

TDOK 2021:0412 Tillfälliga ändringar i TTJ

Regelmodulerna nedan ingår i TDOK 2015:0309.

I några av moduler har det förekommit ett antal korrekturfel. Berörda moduler är 1, 3, 3E, 4, 8E, 8M, 9E, 9HMS, 9M, 10E, 11, 15, 17E, 20 och 22. Korrekturfelen är nu rättade och finns att hämta nedan.