Gällande regelmoduler i Trafikbestämmelser för järnväg

Här hittar du en översikt över de regelmoduler som ingår i trafikbestämmelserna för järnväg. TDOK 2015:0309 är det övergripande dokumentet och till det kopplas 33 stycken regelmoduler.

Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg, TDOK 2015:0309, gäller för all verksamhet på Trafikverkets järnvägsinfrastruktur inom trafikeringssystem H, M, S, E2, E3 och R, för alla verksamheter inom Trafikverket.

TDOK 2015:0309 Trafikbestämmelser för järnväg

TDOK 2021:0412 Tillfälliga ändringar i TTJ (version 2.0) innehåller tillfälliga ändringar i TTJ som kommer att arbetas in i regelmodulerna enligt den information som finns i dokumentet.

TDOK 2021:0412 Tillfälliga ändringar i TTJ

Regelmodulerna nedan ingår i TDOK 2015:0309.