Bestämmelser för Trafikledning

Planerad stopp-körning

Fråga: Är det tillåtet att i förväg planera för att köra tågfärder mot stopp? Det som i daglig tal kallas "planerad stoppkörning".

Svar: I modul 17HMS kan man läsa det är tillåtet för tkl att medge att en signal i stopp får passeras "om trafiksäkerheten tillåter det och trafiksituationen inte går att lösa på annat sätt". Den skrivning syftar i att det är en situation som uppstått och den behöver lösas. Ingen värdering har lagts i om det är planerat i förväg eller om det är en akut situation. I TTJ finns alltså inte något som heter "planerad stoppkörning". TTJ reglerar endast vad som krävs för att ge ett stoppassagemedgivande.

Avspärrning för skyddsform

​Fråga: Kan en avspärrning för en skyddsform utgöra skyddet för en annan skyddsform på ett angränsande spåravsnitt?

Svar: Nej det kan det inte.

Reglerna för avspärrning kräver att varje enskilt skydd ska avspärras så att signalbeskedet ”kör” eller ”lodrätt” inte kan ges in på det avspärrade området. Enligt TTJ modul 17 HMS "Avspärrning" beror spärråtgärderna på vilken typ av ställverk driftplatsen har. Ett skydd som gränsar mot ett annat skydd är inte tillräckligt för att uppfylla kraven ovan, eftersom varje trafikverksamhet är fristående och startar/avslutas var för sig.

Även om olika skydd i vissa fall rent arbetsmässigt "hänger ihop" så är det inte praktiskt görligt att utforma reglerna för att täcka en mängd olika varianter av detta slag, utan det krävs att spärråtgärder enligt TTJ genomförs för varje enskilt skydd, och utifrån de förutsättningar som respektive ställverk ger.

Fråga: En växling behöver växla utanför växlingsgränsen samt passera ublsi. Det är två tkl:s övervakningsområden (dp och bev-str). Vem ska lämna medgivandet att passera ublsi mot stopp?

Svar: Som principen är idag i TTJ så är det den som har sträckan (linjen) som ger tillståndet att passera en signal i stopp. Därför måste TSM för växling kontakta TKL för linjen när det är dags att passera UBLSI. Så det är alltså inte tillåtet för TKL på driftplatsen att förmedla tillståndet från den TKL som har linjen.

Avspärrning för skyddsform

​Fråga: Kan en avspärrning för en skyddsform utgöra skyddet för en annan skyddsform på ett angränsande spåravsnitt?

Svar: Nej det kan det inte.

Reglerna för avspärrning kräver att varje enskilt skydd ska avspärras så att signalbeskedet ”kör” eller ”lodrätt” inte kan ges in på det avspärrade området. Enligt TTJ modul 17 HMS "Avspärrning" beror spärråtgärderna på vilken typ av ställverk driftplatsen har. Ett skydd som gränsar mot ett annat skydd är inte tillräckligt för att uppfylla kraven ovan, eftersom varje trafikverksamhet är fristående och startar/avslutas var för sig.

Även om olika skydd i vissa fall rent arbetsmässigt "hänger ihop" så är det inte praktiskt görligt att utforma reglerna för att täcka en mängd olika varianter av detta slag, utan det krävs att spärråtgärder enligt TTJ genomförs för varje enskilt skydd, och utifrån de förutsättningar som respektive ställverk ger.

Avspärrning för skyddsform

​Fråga: Kan en avspärrning för en skyddsform utgöra skyddet för en annan skyddsform på ett angränsande spåravsnitt?

Svar: Nej det kan det inte.

Reglerna för avspärrning kräver att varje enskilt skydd ska avspärras så att signalbeskedet ”kör” eller ”lodrätt” inte kan ges in på det avspärrade området. Enligt TTJ modul 17 HMS "Avspärrning" beror spärråtgärderna på vilken typ av ställverk driftplatsen har. Ett skydd som gränsar mot ett annat skydd är inte tillräckligt för att uppfylla kraven ovan, eftersom varje trafikverksamhet är fristående och startar/avslutas var för sig.

Även om olika skydd i vissa fall rent arbetsmässigt "hänger ihop" så är det inte praktiskt görligt att utforma reglerna för att täcka en mängd olika varianter av detta slag, utan det krävs att spärråtgärder enligt TTJ genomförs för varje enskilt skydd, och utifrån de förutsättningar som respektive ställverk ger.


18M Trafikledning enkla signalställverk system M
19M Trafikledning obevakade vänddriftplatser system M
22 Trafikverksamheter i system R