Frågor och svar om trafikbestämmelser för järnväg

Under åren med Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg har ett antal frågor och behov av tolkning av regelverket skickas in till förvaltningen av TTJ.

Här hittar du de mest frekventa och viktigaste frågorna tillsammans med svaret som TTJ-förvaltningen tagit fram gemensamt.

Frågorna är uppdelade efter modulernas indelning i Generella trafikbestämmelser, Bestämmelser för färd, Bestämmelser för skydd och Bestämmelser för trafikledning. Om en fråga berör flera moduler så kommer den att publiceras likalydande under båda modulerna.