Underrättelse och ÄTA blankett

På denna sida har vi samlat information rörande Underrättelse och ÄTA blankett.

Underrättelse och ÄTA blankett, TMALL 0533, är en mall för att skriftligen hantera underrättelser i kontrakt. Mallen nyttjas i uppdrag/projekt för att underrätta varandra vid kontraktsmässiga förtydligande, ändringar, överenskommelser och ÄTA. Samma blankett används av båda kontraktsparter.

Exempel på förekommande arbetssätt

Det är alltid ditt unika kontrakt som styr arbetssätt och metodik i kontraktet, kontrollera vilket verktyg som är angivet i ditt kontrakt. Nedan information ska ses som exempel på förekommande arbetssätt.

Du som leverantörer ska arbeta och leverera via den Wordbaserade mallen. Varje underrättelse blir en projektunik fil som hanteras via Projektportalen.

Mallen består av fyra huvudsakliga delar:

  1. Grunduppgifter om uppdraget/projektet.
  2. Anmälan; Här anges uppgifter om den unika underrättelsen.
  3. Meddelandefält; Här anges svar på anmälan och ytterligare dialog mellan kontraktsparter.
  4. Överenskommelse; Här anger beställaren vad som överenskommits mellan kontraktsparterna. Båda parter kan signera överenskommelsen.

Utbildning och information

Olika uppdrag/projekt/kontrakt kommer att hantera stödmaterial på olika sätt så kontakta därför din beställare/Trafikverkets projektledare för mer information. Ta gärna upp dialog om tillgång till användarmanual redan på startmöte.