Viewerprogram för byggnadsinformationsmodell (BIM)

För att kunna ta del av de modeller som produceras med BIM finns en lista på viewer-program som är godkända i Trafikverkets it-miljö och följer Trafikverkets riktlinjer. Modellerna är framför allt tänkta att användas för att visualisera och samgranska.

Trafikverket har som målsättning att agera konkurrensneutralt mot leverantörsmarknaden avseende leverantörs val av programvara för framtagande av teknisk dokumentation (ritningar, modeller, databaser etc).

För uppnå en fungerande samverkan mellan Trafikverket och leverantörer så listas nedan de programvaror som är godkända i Trafikverkets it-miljö och ska kunna användas för att dela samordningsmodeller för främst visualisering och samgranskning. Listan ska förstås som en förteckning av programvaror som ger möjlighet att dela samordningsmodeller mellan leverantör och Trafikverket.

Trafikverket har datorer med operativsystem för Windows 10. Leverantören ska för projektet beskriva vilka programvaror och format för samordningsmodellen som är aktuella i TMALL 0405 Objektspecifik Digital projekthantering väg eller TMALL 0406 Objektspecifik Digital projekthantering järnväg. Viewers och programvaror ska vara testade och godkända i Trafikverkets it-miljö för att visas på denna sida.

Innehållet i modellerna beskrivs i TMALL 0402 Redogörelse för modell, TMALL 0403 Redogörelse för ämnesområdesmodell och TMALL 1094 Redogörelse för samordningsmodell.

Programvaror för BIM i Trafikverkets it-miljö

Följande programvaror finns tillgängliga eller testade för Windows 10 i Trafikverkets it-miljö:

Adobe Reader

Leverantör: Adobe
Version: DC
Passar för: Samordningsmodeller genererade som 3D-pdf

Navisworks Freedom

Leverantör: Autodesk
Version: 2021
Passar för: Samgranskning av modeller genererade i Autodesk programvara.

Bentley View-CONNECT

Leverantör: Bentley
Version: Uppdate 17
Passar för: Samgranskning av modeller genererade i Bentley programvara.

Quadri Viewer for Windows

Leverantör: Trimble
Version:  Quadri Viewer 2022 för Quadrimodeller (skapade med Novapoint 22, Quadri 2020 eller Quadri 2022).
Passar för: Samgranskning av Quadrimodeller