Projektportalen

Projektportalen är en gemensam digital arbetsyta för projektstyrningsrelaterade handlingar. Här kan beställare och leverantörer utbyta och lagra information kopplat till investerings- och underhållsprojekt.

Ansökan om behörighet görs separat för varje projekt och måste godkännas av Trafikverkets projektledare. Kontakta Trafikverkets projektledare i det projekt du ska arbeta med för mer information om hur du ansöker om inloggningskonto och för att få behörighet.

På Hjälpcenter finns material som hjälper dig med arbetet i Projektportalen. Det är information, praktiska instruktioner och filmer som visar hur du går tillväga. Hjälpcenter uppdateras löpande.

Du navigerar i Hjälpcenter genom att använda knapparna på Hjälpcenters startsida för att komma till sidbiblioteket. Knappen "Extern användare" leder till sidor som är relevanta för dig som extern. I sidbiblioteket kan du söka eller filtrera för att få fram instruktionen du söker. Det finns också möjlighet att lämna in synpunkter, idéer och förslag på innehållet i Hjälpcenter.

Alla sidor nedan kräver inloggning Via Min sida – extern anslutning för åtkomst

Hjälpcenter startsida

Dokumenthantering

Film och utbildning

Navigering

Sök dokument

Sök projekt/program/portfölj

Dokument som levereras till Trafikverket av en extern samarbetspartner ska till att börja med märkas med metadata "Ska klassas". Först när det redigeras och sparas internt inom Trafikverket på nytt blir det obligatoriskt att bestämma konfidentialitetsnivå för dokumentet.

Projektportalen är en webbaserad lösning byggd på Microsoft SharePoint och för att använda den finns det en del tekniska krav.

Handledning – teknik

I följande handledning kan du läsa om vilka system och program du bör ha installerade på din dator för att Projektportalen ska fungera på bästa sätt:

Tekniska förutsättningar (pdf, 1 MB)
Technical requirements (pdf, 1 MB)

Inloggning

Det finns två sätt att logga in i Projektportalen:

 1. Gå till https://p.sp.trafikverket.se/home/Sidor/Start.aspx
 2. Du blir nu omdirigerad till Min sida.
 3. Logga in på Min sida (Användarnamn + Lösenord + SMS).
 4. Efter inloggning omdirigeras du tillbaka till Projektportalen.

eller

 1. Logga in på Min sida (Användarnamn + Lösenord + SMS).
 2. Under Mina system väljer du sedan att gå till Projektportalen.

Login

There are two ways of logging in to Projektportalen:

 1. Go to https://p.sp.trafikverket.se/home/Sidor/Start.aspx
 2. You will now be redirected to "Min sida".
 3. Log in to "Min sida" (Användarnamn + Lösenord + SMS).
 4. After logging in, you will be redirected back to Projektportalen.

or

 1. Log in to "Min sida" (Användarnamn + Lösenord + SMS).
 2. On the "Mina system" tab, select Projektportalen.

Varför loggas jag ut efter 30 min?

Externa användare som använder Projektportalen loggas ut automatiskt efter 30 min vid inaktivitet i SharePoint av säkerhetsskäl. Man behöver med andra ord logga in igen efter 30 minuter.

Kända fel och förändringar

På Hjälpcenter finns en sida som beskriver kända fel och förändrad funktionalitet i Projektportalen (Via Min sida – extern anslutning).
Se sidan: Kända fel och förändringar i Projektportalen – Hjälpcenter

Fler frågor och svar

På Hjälpcenter finns en sida med svar på vanliga frågor (Via Min sida – extern anslutning).
Se sidan: Vanliga frågor – Hjälpcenter