Mätsedelssystemet (MSS)

På denna sida har vi samlat information rörande Mätsedelssystemet (MSS).

MSS (Mätsedelsystemet), TMALL 0529, är ett verktyg som används för att nå spårbarhet och uppföljning av mängder/aktiviteter i samtliga kontraktsformer (AB04, ABT06, ABK09). Verktyget är baserat på Microsoft Excelfunktioner och VBA-makron. MSS stödjer endast Excel för Windows.

Du som leverantör ska arbeta och leverera i verktyget MSS, med en projektunik fil som hanteras via Projektportalen.

Exempel på förekommande arbetssätt

Det är alltid ditt unika kontrakt som styr arbetssätt och metodik i kontraktet. Informationen nedan ska ses som exempel på förekommande arbetssätt.

Information från Mängdförteckning eller Betalningsplan inarbetas i MSS-mallen av beställaren. Din uppgift som leverantör är att regelbundet fylla i uppgifter om utförda mängder/aktiviteter, möjlighet finns även att påvisa uttagsprognos. Redovisningen godkänns av Trafikverket och ligger till grund för ett mätsedelsverifikat, ett kvitto som verktyget skapar efter varje slutförd uppmätning. Verifikatet bifogas vid er fakturering.

Utbildning och information

Olika uppdrag/projekt/kontrakt kommer att hantera stödmaterial på olika sätt så kontakta därför din beställare/Trafikverkets projektledare för mer information. Ta gärna upp dialog om tillgång till användarmanual redan på startmöte.