Handläggningssystemen Pluto och Geoparden

Två nya IT-stöd är under utveckling, ett för handläggningsarbetet inom planläggningsprocessen och ett för hämtning och avgränsning av intressenter. It-stöden, kommer att effektivisera och höja kvalitén i handläggningen av våra väg- och järnvägsplaner.

Handläggningssystem Pluto är Trafikverkets kommande system för att stödja investeringsprojekten vid handläggningen då väg- och järnvägsplaner upprättas. I detta system hanteras intressenter och aktiviteter i syfte att uppnå ökad effektivitet, kvalitet och spårbarhet i handläggningen. Systemet är tillgängligt för både Trafikverkets projektmedlemmar samt upphandlade konsulter.

Applikationen Geoparden är Trafikverkets kommande system för att möjliggöra leveranser av de digitala ytor som krävs för handläggningen i Pluto. Systemet är tillgängligt för både Trafikverkets projektmedlemmar samt upphandlade konsulter.