Handläggningssystemen Pluto och Geoparden

Pluto och Geoparden är Trafikverkets IT-stöd i det administrativa arbetet med att upprätta väg- och järnvägsplaner. Genom IT-stöden förenklas och förbättras arbetet med intressenthantering, diarieföring och kommunikation till berörda av våra planer.

Handläggningssystem Pluto är Trafikverkets IT-stöd för att stödja investeringsprojekten vid handläggningen då väg- och järnvägsplaner upprättas. I detta system hanteras intressenter och aktiviteter i syfte att uppnå ökad effektivitet, kvalitet och spårbarhet i handläggningen. Systemet är tillgängligt för både Trafikverkets projektmedlemmar samt upphandlade konsulter.

Applikationen Geoparden är Trafikverkets IT-stöd för att möjliggöra leveranser av de digitala ytor som krävs för handläggningen i Pluto. Systemet är tillgängligt för både Trafikverkets projektmedlemmar samt upphandlade konsulter.

Behörighet

Ansökan om behörighet görs separat för varje projekt och måste godkännas av Trafikverkets projektledare. Kontakta Trafikverkets projektledare i det projekt du ska arbeta med för mer information om hur du ansöker om inloggningskonto och för att få behörighet. Före behörighet ges ska användaren ha genomfört E-kursen hos Trafikverksskolan.

Utbildning

Utbildning i användandet av IT-stöden finns genom e-kurs hos Trafikverksskolan. 

Handläggningsstöd Pluto - Trafikverksskolan (trafikverket.se)

Tekniska förutsättningar

Inloggning i Pluto eller Geoparden görs genom:

1.Logga in på Min sida (Användarnamn + Lösenord + SMS).

2.Under Mina system väljer du sedan att gå till Projektportalen