Mängdförteckning (MF)

På denna sida har vi samlat information rörande Mängdförteckning (MF).

Mängdförteckning (MF), TMALL 0530, är en del av förfrågningsunderlaget (ej prissatt MF), då är det du som leverantör, eller konsult som skapar MF i ditt uppdrag åt Trafikverket. Mängdförteckningen kan också vara en kontraktshandling (prissatt MF) som påvisar mängder och dess priser i kontraktet. Verktyget/mallen är baserat på Microsoft Excelfunktioner.

Exempel på förekommande arbetssätt

Det är alltid ditt unika kontrakt som styr arbetssätt och metodik i kontraktet. Nedan information ska ses som exempel på förekommande arbetssätt.

Ej prissatt MF tas oftast fram av leverantör/konsult. Följ anvisningarna i mallens stödflik när du skapar Mängdförteckningen. Trafikverkets MF-mall är lik den MF-mall som Svensk Byggtjänst tillhandahåller via Beskrivningsverktyget. Vid leverans av färdig, ej prissatt, MF till Trafikverket kan du som leverantör enkelt kopiera över uppgifterna till Trafikverkets MF-mall (TMALL 0530). Dialog om tillhandahållande av MF-mall bör ske redan på startmöte. Det är viktigt med dialog om mängdförteckningens omfattning i förhållande till projektet, eventuellt skapas flera mängdförteckningar. Leveransen av färdig, ej prissatt, MF sker till en plats som din beställare/Trafikverkets projektledare tydliggör.

Den prissatta mängdförteckning har fyllts med priser under anbudsskedet och lämnats till Trafikverket, den fastställs vid kontraktstecknandet.

Trafikverket inarbetar prissatt MF i verktyget MSS (TMALL 0529) för att därefter påbörja kontraktsuppföljning i detta verktyg.

Utbildning och information

Olika uppdrag/projekt/kontrakt kommer att hantera stödmaterial på olika sätt så kontakta därför din beställare/Trafikverkets projektledare för mer information. Ta gärna upp dialog om tillgång till användarmanual redan på startmöte. Användarinformation finns i mallens Stöd-flik.