Ny version av Prover Extractor

Nyheter i version 6.4 av Prover Extractor.

Prover Extractor version 6.4 har följande nyheter gentemot föregående versioner:

  • Hanteringen av komponentplattor och tidsfördröjningar har förbättrats.
  • Det fungerar bättre nu att spara filer på platser som delas med kollegor.
  • Prover Extractor kompenserar nu för vissa fel i DGN-filer som sparats av MicroStation CONNECT Edition 10.xx och MicroStation 2023 och som tidigare omöjliggjorde läsning av vissa sådana filer.
  • En del varningar som ansetts onödiga av användare har tagits bort.
  • Användargränssnittet har förbättrats på ett flertal sätt.