Beställ material med god framförhållning inför sommar/höst

För att säkra försörjningen ut till projekt och underhåll inför sommaren och hösten så uppmanar vi er att beställa material med så god framförhållning som möjligt.