Ansök om behörighet för Gemensamt underhållsstöd (Gus)

För att du ska kunna använda en eller flera av de komponenter som finns i Gus, så måste du ha en eller flera behörigheter. Så här gör du för att ansöka om behörighet.

Entreprenörer och konsulter som ansluter sig via externt it-nät med egen pc

För att kunna använda Gus, måste du som ansluter dig via ett externt it-nät med egen pc, först få ett trafikverkskonto och sedan få rätt behörighet till Gus Maximo.

För att få ett trafikverkskonto och behörighet, kontaktar du din kontaktperson på Trafikverket. Följande behörigheter finns idag att ansöka för en extern entreprenör eller utförande konsult:

 • Gus-Entreprenör
 • Gus-Visa

Dessa behörigheter söks av din kontaktperson i Trafikverkets behörighetssystem Arthur. Men för att kunna använda Gus Maximo så måste dessutom en eller flera underbehörigheter läggas till. Därför måste du också ange för din kontaktperson om du ska jobba med:

 • Planering  (planera underhållsåtgärder)
 • Utförande (utföra och rapportera utfört arbete)
 • Ekonomi   (klarrapportera underhållsåtgärd samt hantera fakturaunderlag)

Konsulter som använder trafikverksdatorer och interna användare hos Trafikverket

Ansök först om förändrad behörighet i behörighetssystemet Arthur. När behörigheten har godkänts får du åtkomst till systemet.

Följande behörighet finns att ansöka idag för Interna användare och interna konsulter:

 • Gus-Projektledare-TRV*
 • Gus-Drifttekniker
 • Gus-Levkontroll
 • Gus-Visa

*Om du söker behörighet som Projektledare TRV behöver du även meddela om vilket/vilka underhållsavtal som du ska jobba med samt vilken roll/befattning du ska ha (PLED, UHING, eller PING)

Behörighet till Power BI kan idag endast hanteras av Gus Systemförvaltning efter anmälan. Om användare har behov av Power BI måste en beställning skickas till Användarstöd-IT. (Se kontaktuppgifter).

Följande behörighet finns att ansöka idag:

 • GusAnalys - Leveranskontroll
 • GusAnalys - Projektledare
 • GusAnalys - Nationell Samordnare
 • GusAnalys - Trafikledning
 • GusAnalys - Utförare