Ansök om behörighet för Gemensamt underhållsstöd (Gus)

Du behöver ansöka om behörighet innan du kan använda Gus. Så här gör du för att ansöka om behörighet och kunna logga in i systemet.

Entreprenörer och konsulter som ansluter sig via externt it-nät med egen pc

För att kunna använda Gus måste du som ansluter sig via externt it-nät med egen pc först få ett trafikverkskonto och rätt behörighet till Gus. För att få ett trafikverkskonto och behörighet kontaktar du din kontaktperson på Trafikverket.

Konsulter som använder trafikverksdatorer och användare inom Trafikverket

Ansök först om förändrad behörighet i behörighetssystemet Arthur. När behörigheten har godkänts får du åtkomst till systemet via någon av länkarna till höger på startsidan (starta Gus).

Behöver intern användare som är Trafikverkets kontaktperson i Arthursystemet, för extern konsult eller entreprenör, ändra på ett befintligt externt användarkonto (till exempel ändra på behörigheter eller avtalstider) då görs även detta via behörighetssystemet Arthur.