GPD-analys

GPD-analys är ett it-verktyg för att analysera om åtgärder inom basunderhåll väg levereras enligt krav.

GPD-analys ger en indikation om de entreprenörer som upphandlats för att sköta vägunderhållet levererar enligt de krav som avtalats i standardbeskrivningen för basunderhåll väg. Det är inte ett rapporteringsverktyg i sig, utan använder framför allt data från andra system i sina analyser.

Systemet drar slutsatsen att ett åtgärdsbehov finns baserat på schemastyrda händelser som exempelvis avtalade inspektionsintervall eller genom att väderdata hämtas från VViS och MESAN och analyseras. Därefter matchas behovet med inskickade åtgärder.

Om ett åtgärdsbehov inte följs av en motsvarande åtgärd, indikerar systemet att det inte verkar som om kravet efterlevts och systemets avvikelser kommenteras av entreprenören. Genom att följa upp utfallet i GPD-analys kan Trafikverket få en uppfattning om hur leveransen i varje baskontrakt motsvarar några prioriterade standardkrav.

Entreprenörer och stickprovskonsulter skickar också in specificerade brister och åtgärder till GPD-analys. Entreprenörer och stickprovskonsulter använder i sin tur sina egna it-verktyg för inrapporteringen.

GPD-analys införs i alla baskontrakt årsvis i samband vid upphandling med start 2016. I redan upphandlade kontrakt införs GPD-analys för de delar som är med i tidigare förfrågningsunderlag och den rapportering som genomförs av Trafikverkets leverantörsuppföljning, stickprov.

Support och kontakt

Har du frågor om kontoansökningar, kontakta Användarstöd IT på telefon 010-125 10 10. Har du frågor till förvaltningen för GDP-analys, fyll i meddelanderutan som du hittar under ”Kontakta oss”. Där kan du ställa dina frågor, så kontaktar vi dig.