Stånga

Stånga ger dig som är projektledare på Trafikverket eller jobbar som entreprenör på uppdrag av Trafikverket tillgång till de uppgifter om vägnätet som du behöver i ditt dagliga arbete.

I den webbaserade versionen Stånga finns det möjlighet att få fram uppgifter om vägnätet i ett driftområde, dels via karta, dels via tabeller. Det är också möjligt att söka ut vägar med en viss egenskap, till exempel grusvägar med låg bärighet. Därför är Stånga ett utmärkt hjälpmedel i det dagliga arbetet för både Trafikverkets projektledare och entreprenörer. Stånga används även till att få fram uppgifterna om vägnätet inför upphandlingen av underhållskontrakten.

Uppgifterna om vägnätet i Stånga kommer i grunden från Trafikverkets Nationella vägdatabas (NVDB).

Tillgång till Stånga

För anställda och interna konsulter på Trafikverket är det fri tillgång till Stånga, det vill säga att ingen ytterligare behörighet behövs för åtkomst, men för externa användare som arbetar på uppdrag av Trafikverket så krävs behörighet.

Det är uppdragsgivare/beställarombudet ansvar att ansöka både om det Externa kontot samt se till att användaren finns med i behörighetsgruppen "Stånga Entreprenör" i Arthur.

Externa användare har inte möjlighet att rapportera in vägnätsförändringar eller se framtida vägnätsförändringar.

Support och kontakt

Vid hjälp med verksamhetsfrågor – kontakta förvaltningen via formuläret under Kontakta oss.

Vid incidenter men även vid support gällande kontoansökningarna i Arthur – kontakta Användarstöd IT på telefon 010-125 10 10 eller via formuläret under Kontakta oss.