Hantera aktiviteter

Beskrivning av hur du hanterar aktiviteter i Plk-webb.

Det är planerare och beställare som skapar aktiviteter utifrån ett arbetsobjekt.

Skapa en aktivitet

Utöver att klarmarkera en aktivitet som klarmarkerats av en utförare har beställare och planerare även följande befogenheter:

Ändra utförare på en aktivitet

Sök fram aktuell aktivitet under aktivitetsfliken.

Markera önskade aktiviteter och klicka på länken "Ändra utförare".

Skärmdump Plk-webbsidaför Akriviteter. Inzoomad på länken Ändra utförare.
 

När popup-rutan kommer upp skriver du namnet på utföraren under rubriken "Välj utförare".

När du börjar skriva får du förslag. Välj ett förslag genom att klicka på det.
OBS! Om du lämnar tomt i fältet så tas aktiviteternas utförare bort, och aktiviteterna får status ej planerad.

Klicka på "OK".

Skärmdump Plk-webbsida för aktiviteter. Visar en ruta för att ange ny utförare på markerade aktiviteter.
 

Du kan även klicka på "Ändra utförare" när du är inne på en aktivitet. Då ändrar du utförare för enbart den aktiviteten.

Ändra planerat genomförandedatum på en aktivitet

Sök fram aktuell aktivitet under aktivitetsfliken.

Markera önskade aktiviteter och klicka på länken "Ändra slutdatum".

Skärmdump av Plk-webbsida för aktiviteter. Inzoomning på länken
 

När popup-rutan kommer upp kan du välja planerat genomförandedatum under rubriken "Ange planerat genomförandedatum".

Klicka på "OK".

Skärmdump av Plk-webbsida för aktiviteter. En ruta mitt på sidan visar en kalender med möjlighet att välja datum för nytt planerat genomförandedatum på markerad aktivitet.
 

Du kan även klicka på "Ändra planerat genomförandedatum" när du är inne på en aktivitet. Då ändrar du planerat genomförandedatum för enbart den aktiviteten.

Underkänna en aktivitet

Bara aktiviteter med status levererad av utförare och levererad av planerare kan underkännas.

Sök fram aktuell aktivitet under aktivitetsfliken.

Markera önskade aktiviteter och klicka på länken "Underkänn".

Skärmdump av Plk-webb för sidan Aktiviteter. Inzoomning på länken Underkänn.
 

Klicka på "OK" i popup-rutan som kommer upp.

Skärmdump från Plk-webbsida för Aktiviteter. Pop-up ruta sns i mitten där en rad för varje aktivitet ska markeras och inzoomad knapp för OK.
 

Du kan även klicka på "Underkänn" när du är inne på en aktivitet. Då underkänner du enbart den aktuella aktiviteten.

Ta bort en aktivitet

Planerare kan endast ta bort de aktiviteter som de själva är planerare för. Beställare kan ta bort alla aktiviteter.

Sök fram aktuell aktivitet under aktivitetsfliken.

Markera önskade aktiviteter och klicka på länken "Ta bort".

Skärmdump för Plk-webbsida för aktiviteter. Inzoomad länk
 

I popup-rutan som kommer upp står vilka aktiviteter som kommer att tas bort och vilka som kommer att makuleras. Aktiviteter med status arbete pågår eller högre kan inte tas bort utan makuleras.

Ange kommentar i textfältet och klicka på "OK".

Skrämdump av Plk-webbsida för aktiviteter. Pop-up ruta i mitten av bilden med en inzoomad
 

Du kan även klicka på "Ta bort" när du är inne på en aktivitet. Då tar du bort enbart den aktuella aktiviteten.