Skapa, hantera och visa noteringar

Detta avsnitt beskriver hur man visar, skapar och redigerar noteringar i Plk-webb. Du behöver behörighet för att skapa och redigera noteringar.

Var sparsam med noteringar eftersom de är resurskrävande att hantera.

Plankorsningar, arbetsobjekt och aktiviteter kan ha noteringar. Handledningen beskriver enbart noteringar för plankorsningar, men principen för arbetsobjekt och aktiviteter är densamma.

Skapa notering för en eller flera plankorsningar

Sök plankorsningar med sökfiltret.

Markera de plankorsningar som ska ha noteringen.

Varning! Du kan inte ångra en notering som du gjort för flera plankorsningar/arbetsobjekt/aktiviteteter. De måste redigeras eller tas bort en i taget.

Skärmdump av Plk-webb
 

Välj kategori och skriv in texten. Klicka på "OK".

Skärmdump av Plk-webb med pop-up ruta
 

 

Hantera notering

Sök plankorsningar med sökfiltret.

Markera de plankorsningar som du ska hantera. Klicka på "Hantera notering".

Skärmdump av Plk-webb
 

Välj något av alternativen ”Ska ej behandlas” eller ”Behandlad” för en notering i taget.

Komplettera noteringstexten  om det behövs.

Skärmdump av Plk-webb
 

Visa notering

Sök plankorsningar med sökfiltret. Klicka på plankorsningens ID-nummer. Klicka på underfliken noteringar.

Skärmdump av Plk-webb
 

Välj underfliken ”Noteringar” för att visa noteringarna.

Den som har behörighet kan klicka på ”Redigera” och hantera noteringarna.

Skärmdump av Plk-webb
 

Klicka på "Spara" eller "Avbryt" när du är klar.

Skärmdump av Plk-webb