PATCY II

Syftet med Patcy är att effektivisera projekteringen av ATC åt Trafikverket. PATCY används av projektörer för att dokumentera och överföra ATC-projektering (Automatic Train Control) till baninformationssystemet BIS.

För projektering på befintliga spår hämtas önskad bansträcka från BIS. Resultatdata från projekteringen kan automatiskt levereras tillbaka till BIS efter det att ATC-anläggningen tagits i drift.

ATC-kod för den färdiga signaleringen och gällande statisk information kan sedan skapas automatiskt. För de färdiga spåren kan man automatiskt generera en signaleringsplan.

Patcy levererar utskrifter av anläggningsdokumentation, så som kodtabeller i form av bygghandlingar och förvaltningdata. Inför säkerhetsgranskning och driftsättning av ATC-anläggningar levererar Patcy IL- filer för seriekodare och spårfiler för ATC-simulering.