Bakgrund

Optram är en webbapplikation som gör att mätdata kan visas och analyseras på ett mycket effektivt sätt.

Avancerade matematiska funktioner

Mätdata som kommer från periodiska mätningar av spår och kontaktledning har inte analyserats på ett sätt som skulle vara möjligt med dagens datorkraft. Mätdata presenteras som pdf-dokument utan möjlighet att koppla dem till historiska data.

I projektet "Expertverktyg" togs en specifikation fram för ett nytt analysverktyg som ledde till en upphandling. Kontraktet gick till Bentley Systems och deras system Optram.

Bentley har vidareutvecklat Optram för att systemet ska klara Trafikverkets krav, bland annat på att det ska finnas avancerade matematiska funktioner.

Effektiva analyser

Optram är en webbapplikation som gör att mätdata kan visas och analyseras på ett mycket effektivt sätt tillsammans med anläggningsinformation från BIS.

Historiska mätdata från fem år tillbaka kommer att kunna användas för till exempel trendanalys.

Optram ska hjälpa Trafikverkets underhållspersonal att analysera data på bästa sätt. Funktionaliteten att se trender och kunna bedöma banans tillstånd framåt i tiden ger helt nya möjligheter vid underhållsplanering.

Ambitionen med Optram är att övergå till mer tillståndsbaserat underhåll och därigenom få ett effektivare och mer kostnadseffektivt underhåll.