Optram

Optram är Trafikverkets system för att studera och analysera periodiska mätningar på spår och kontaktledning.

Mätningar i Optram

Följande typer av mätningar kan studeras i Optram:

  • Spårläge
  • Räfflor och vågor
  • Ballastprofil
  • Rälprofil
  • Kontaktledning

Analys

Systemet används av förvaltare och entreprenörer för att analysera anläggningsinformation från spår och kontaktledning. Analysen används för att planera för ett optimerat underhåll.

I Optram finns stora möjligheter att beräkna olika typer av nyckeltal, samt att se trender och prognoser.

Analysfunktionen inom Optram kommer att utveckla en verktygslåda för olika typer av analyser i samråd med anläggningsområden och andra intressenter. Har du en idé som du vill se förverkligad, eller ett specifikt problem där du tror lösningen finns i insamlad data - hör av dig till någon av oss i systemförvaltningen. Inkomna behov kommer att prioriteras och implementeras för allmänt bruk i Optram.

Utbildning

Trafikverksskolan anordnar kurser i Optram.

Trafikverksskolans webbplats

Optrams externa arbetsrum

Dokument som Användarmanual, datadokumentation och nyhetsbrev hittar ni på Optrams externa arbetsrum, där behörighet ”Optram extern användare” eller ”Optram intern användare” krävs.

Länk till Optrams externa arbetsrum