Baninformation (BIS)

BIS är Trafikverkets datasystem för att lagra och hämta information om banrelaterade anläggningar och händelser.

BIS bygger på ett referenssystem, en beskrivning av bansystemet i form av noder och länkar och ett indelningssystem, områden och sträckor. Det är sökbart via ett grafiskt användargränssnitt med utgångspunkt från Sverigekartan.

BIS nyhetsbrev och handböcker nås via Hjälp-funktionen i BIS.