Inköpsvolymer per delmarknad

Här hittar du inköpsvolymer per delmarknad, genomsnittligt antal anbudslämnare samt ytterligare några nyckeltal.

Via länkarna nedan kan du ta del av inköpsvolymer för olika delområden, marknadsandelar, genomsnittligt antal anbudslämnare samt några andra övergripande nyckeltal.

Korta fakta om Trafikverkets inköpsvolym

Alla filer pdf, 200-300 kb

Trafikverkets inköpsvolym och våra största leverantörer 2023

Inköpsvolymer och nyckeltal - väg

Investering väg 2023

Basunderhåll väg 2023

Underhåll belagd väg 2023

Underhåll byggnadsverk väg 2023

Underhåll infrasystem väg 2023

Övrigt underhåll väg 2023

Inköpsvolymer och nyckeltal - järnväg

Investering järnväg exklusive BEST 2023

Investering och reinvestering BEST Järnväg 2023

Basunderhåll järnväg 2023

Underhåll byggnadsverk järnväg 2023

Övrigt underhåll järnväg 2023

Inköpsvolymer och nyckeltal - tekniska tjänster och konsulter

Inköpsvolym och nyckeltal tekniska tjänster och konsulter 2023