Inköpsvolymer per delmarknad

Här hittar du inköpsvolymer per delmarknad, genomsnittligt antal anbudslämnare samt ytterligare några nyckeltal.

Via länkarna nedan kan du ta del av inköpsvolymer för olika delområden, marknadsandelar, genomsnittligt antal anbudslämnare samt några andra övergripande nyckeltal.

Korta fakta om Trafikverkets inköpsvolym

Trafikverkets inköpsvolym och våra största leverantörer 2022.pdf

Inköpsvolymer och nyckeltal - väg

Investering väg 2022.pdf

Basunderhåll väg 2022.pdf

Underhåll belagd väg 2022.pdf

Underhåll byggnadsverk väg 2022.pdf

Underhåll infrasystem väg 2022.pdf

Övrigt underhåll väg 2022.pdf

Inköpsvolymer och nyckeltal - järnväg

Investering järnväg exklusive BEST 2022.pdf

Investering och reinvestering BEST Järnväg 2022 .pdf

Basunderhåll järnväg 2022.pdf

Underhåll byggnadsverk järnväg 2022.pdf

Övrigt underhåll järnväg 2022.pdf

Inköpsvolymer och nyckeltal - tekniska tjänster och konsulter

Inköpsvolym och nyckeltal tekniska tjänster och konsulter 2022.pdf