Mutor, jäv och bestickning

Trafikverket arbetar för att motverka alla former av mutor och bestickningar.

I kontakter mellan kunder och leverantörer förekommer ibland erbjudanden om förmåner med syfte att främja relationer. Det kan vara allt från måltider och presenter till evenemangsbesök och resor. I Sverige kan alla dessa saker, under vissa omständigheter, klassas som muta enligt brottsbalken.

Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott och den som lämnar eller erbjuder en muta kan dömas för bestickning. Reglerna om mutor och bestickning i brottsbalken omfattar alla anställda, oavsett befattning.

På Institutet mot mutors webbplats kan du läsa mer om regler och policy kring mutor och bestickning. Se länk här nedan.