Projektering av signalställverk modell 65

Här hittar du styrande och stödjande dokument samt andra underlag som du ska använda vid projektering av signalställverk modell 65, så att anläggningarna byggs och dokumenteras på ett enhetligt sätt.

Signalställverk modell 65 är som system beskrivet med hjälp av så kallade 1000-ritningar. Det är det som finns som officiellt utgiven beskrivning av systemet.

Tillgång till 1000-ritningarna

1000-ritningarna finns att tillgå i externa IDA, i mappen "Förvaltning Underhåll\Signaldokumentation extern åtkomst\Signalritningar\1000-ritningar\Ställverk 65"

Ställverk 65

I mappen ”Förteckning” ligger en förteckning över 1000-ritningarna.

Pdf-filer av 1000-ritningarna finns i mappen ”Inscannade ritningar” och CAD-filer, i den mån de finns tillgängliga, finns i mappen ”CAD-filer”. För information om ProjectWise (IDA-konfiguration), använd länken nedan.

Information om ProjectWise (IDA-konfiguration)

Dessutom finns de enskilda anläggningarna av typen signalställverk modell 65 dokumenterade på anläggningsunika ritningar.