Beslut om signalställverk modell 65

Här hittar du beslut och riktlinjer som gäller för signalställverk modell 65. De kan till exempel ligga till grund för arbetssätt, utbyggnad och anläggningsutformning.

Beslut

Begränsning av utbyggnad av signalställverk modell 65 (diarienummer: F08-11200/SI10).

Utbyggnader av signalställverk modell 65 som kräver tillgång till logiksatser är inte tillåtna. Eventuell dispens från detta beslut kan sökas hos chefen för Underhåll/Anläggningsutveckling/Trafiksystem på Trafikverket.