Tekniska meddelanden för signalställverk modell 65

Här hittar du tekniska meddelanden för signalställverk modell 65 som är viktiga att känna till för den dagliga driften.

Vidareutvecklingsprojektet Utbyte av strömförsörjning för jordad 24V och 48V är avslutat. Reservdelar är upplagda hos Materialservice med artikelnummer 9820100-9820145 och leverantör är ELTEK VALERE. För beskrivning av projektet, se länkar till filerna nedan:

PM (pdf-fil, 29 kB, öppnas i nytt fönster)

Exempel på installation av ny kraft stlv 65 Borlänge (pdf-fil, 247 kB, öppnas i nytt fönster)

Nya artiklar

Förvaltningsobjektet signalställverk har initierat ett vidareutvecklingsprojekt för att ta fram en ny version av Vf-enhet, 0670578/2, till signalställverk modell 65. Vf-enheten finns nu att tillgå på Materialservice.
Materialförsörjning tenkniskt godkänt material

Vf-enheten är avsedd för utstativen för central växel i signalställverk modell 65. Vf-enhetens funktion är att se till att strömmen till växlarnas omläggningsanordningar bryts efter 12 sekunder om inte växeln har gått i kontroll innan dess.

I projektet har också ett dokument, BVH 1544.11600 ”Vf-enhet till signalställverk modell 65”, givits ut i Verksamhetssystemet. Dokumentet har tagits fram för att beskriva Vf-enheten, samt dess avsedda användning inom Trafikverkets järnvägsanläggningar. Dokumentet är avsett att användas vid projektering, installation, driftsättning och vid drift och underhåll av signalställverk modell 65. Se även länk till BVH1544.11600 i flik Styrande och stödjande dokument.

Lamphus (inklusive lamphållare) till spårplan stlv65, artikelnummer 0692062.

Det finns olika varianter av lamphållare till signalställverk modell 65. Denna artikel finns installerad i Borlänge.