Signalställverk modell 65

Signalställverk modell 65 är ett reläbaserat signalställverk som används för styrning och övervakning av driftplatser med konventionell signalering (ATC1 och ATC2). Förreglingen är uppbyggd med standardiserade reläsatser, så kallade logiksatser.

Det finns 29 signalställverk modell 65 i drift i Trafikverkets infrastruktur. Det är inte tänkt att byggas några nya signalställverk modell 65, men flera av de som är i drift beräknas att vara så under åtskilliga år framåt.

För mer information, se utredning av reinvesteringsbehovet för signalställverk 2011-09-02 v1.0, diarienummer: TRV 2010/65560, under Dokument på den här sidan. Av rapporten framgår att det är fortsatt lönsamt att underhålla signalställverk modell 65 i stället för att byta ut dessa.

Vidareutveckling

Leverantören av signalställverk modell 65 har lagt ned tillverkningen av många delar till signalställverket för flera år sedan. Därmed klassas mycket av materialet till signalställverket som försörjningskritiskt. Möjligheten att bygga ut signalställverk modell 65 är därför begränsad, se utgivna beslut för mer information. För att förbättra denna situation pågår det vidareutvecklingsprojekt i Trafikverkets regi för att nytillverka komponenter eller delsystem. Se på sidorna Vidareutveckling och Tekniska meddelanden i menyn.

Information om beslut och projekteringsunderlag finns på undersidor, se menyn. 

Reservdelar till signalställverk modell 65

Artiklar till signalställverk modell 65 finns under Signalanläggningar > Signalställverk, RBC & linjeblock i Materialkatalogen, använd länken ”Materialförsörjning tekniskt godkänt material” för mer information.

Materialförsörjning tekniskt godkänt material