Versionshistorik

PMS Objekt versionhistorik

Dessa förändringar sedan version 4.2:

 • Stöd för kraven som ställs i TRVK Väg.
 • Trafikberäkningen utökad med nya korrigeringsfaktorer för beräkning av Bjust då detta krävs.
 • Samtliga vintrar till och med säsongen 2011/2012 nu i VViS databasen.
 • Stöd för nya beräkningsregler vid byggande på lösa sedimentära jordarter. Detta gäller både materialval samt beräkning och utvärdering av resultat.
 • Samtliga säsonger beräknas vid tjällyftsberäknnigen, dimensionerande säsong är den som ger störst tjällyft.
 • Stöd för bedömning av maximalt tjäldjup, möjligt att lägga på en korrigeringsfaktor.
 • TRVK Väg samt TRVR Väg i PDF-format installares tillsammans med programmet. Dessa finns under menyvalet Dokument.
 • Stöd för DK1 dimensionering. Observera att denna är under utvecklande.

Dessa förändringar finns i version 4.0.2:

 • Utökad funktionalitet med avancerade bärighetsberäkningar för nybyggnad.
 • Tjälberäkningsmodulen är utökad med komplett information om VViS stationerna samt fler temperaturfiler.
 • Engelskt språkalternativ .
 • Körs på .NET Framwork plattformen

Dessa förändringar finns i version 3.1.0:

 • Grusvägsöverbyggnad kan endast användas om avancerat läge är aktiverat .
 • Rättning av fel beräkning av tjällyft vid dubbla terrasser .
 • Rättning av fel beräkning av kostnads- och volymberäkning

Dessa saker har tillkommit i version 3.0.2:

 • Möjlighet att ha flera fönster öppna samtidigt.
 • Länkning till dokument t.ex. ATB Väg av typerna pdf, doc, xls och exe.
 • Begränsningar vid val län-klimatzon.
 • Geometri för avsnitt som påverkar volym och kostnadsberäkningen.

Trafikberäkning

 • All funktionalitet finns på samma bild
 • Beräkning av passerad trafik

Konstruktioner, samtliga

 • Namnbyte av dimensionera avsnitt till Konstruktionens uppbyggnad.
 • Summering av total överbyggnadstjocklek.
 • Möjlighet att ange två terrassnivåer.

Bärighetsberäkning

 • Möjlighet för användare att ändra värdet på FD.
 • Beräkning av terrasskriteriet kan ske på en eller två djup, övre- och nedre terrass.
 • Beräkning med axelspektra.
 • Beräkningen av töjningar i intervallet 40-75 visas i eget fönster.
 • Stöd för beräkning av cementöverbyggnader.

Tjälberäkning

 • Vid val av fil via karta visas namn, koordinater och säsong.

Fallviktsberäkning

 • Export av resultaten till tabseparerad textfil.
 • Formuläret har utökats så grafen och tabellen ryms.
 • Temperaturen visas för varje mätpunkt och information finns i hjälpen att ingen korrigering sker med avseende på temperatur.
 • Programmet stöder Dynatest FWD format F25, med ISO enheter och numeriskt format.

Volym och kostnadsberäkning

 • Möjlighet att utföra volym och kostnadsberäkning.

Egen överbyggnad/egna material

 • Menynvalet har fått ett nytt namn.
 • Möjlighet att kopiera värden för hel kolumn.
 • Egen klassning av terrassmaterial.
 • Lägga in egna bilder på egen överbyggnad.
 • Import/export av material.

Egendefinierade lagerföljder

 • Möjlighet finns att skapa egna lagerföljder som kan återanvändas tex som åtgärd.
 • Lagerföljder kan exporteras och importeras.'

Import/Export

 • Import från tidigare versioner utom version 1.0.0