Installationsanvisning för PMS Objekt

Här finns viktig information om PMS Objekt version 5.0.1

Allmänt

PMS Objekt bör inte köras via någon form av serverinstallation, det vill säga köras via Terminal Server, VNC eller liknande och bör heller ej exekveras från någon annan dator. Det korrekta sättet för att undvika olika typer av problem är att göra en lokal installation på den dator där systemet skall köras. Även problem med datorer installerade med Ghost har påträffats i tidigare versioner.

Installation

Finns det på datorn en tidigare version bör denna avinstalleras. Om du har gamla projekt du vill behålla, gör en säkerhetskopia av databasen till annan katalog innan installation av denna version av PMS Objekt. Efter installation läggs en kopia tillbaka på samma ställe där databasen tidigare låg. Observera att du inte bör lägga tillbaka säkerhetskopian utan en kopia av denna.

Detta eftersom det inte är säkert att uppdateringen av databasen fungerar tillfredställande plus att ytterligare uppdatering från denna version inte kommer att stödjas i nästa.

För att installera följ denna lista:

  • Kontrollera systemkrav för din Windowsversion nedan.
  • Kör setup.exe i installationspaketet. 
  • Följ instruktionerna på skärmen.

Beroende på operativsystem (Windows version) kan en omstart krävas.

Krav för Windows NT4, 2000, XP, Windows 7

  • Du måste vara systemadministratör på din dator för att kunna installera/avinstallera programmet.
  • Om du inte är det kontakta din supportavdelning. Internet Explorer krävs, detta ingår i Windows.
  • Eventuellt behövs en omstart efter installation.