Bro och tunnel – dokument

Regelverk, krav- och rådsdokument och tekniska beskrivningar som hjälp för dig som arbetar med broar och tunnlar.

Krav- och rådsdokument om broar och tunnlar hämtar du via länken Trafikverkets styrande dokument. Välj dokumenttyp Krav, eller Råd, eller sök på TDOK-nummer för att hitta det dokument du söker. Sök exempelvis på bärighetsberäkning eller brobyggande. Det går också att välja tidigare versioner av dokument.

För att hitta tekniska krav (TK) eller tekniska råd (TR) som publicerats till och med år 2015, använd länken Tekniska krav och råd.

Bro- och tunnelförvaltningssystem (BATMAN)

BATMAN är ett hjälpmedel för att effetivt förvalta broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk, exempelvis färjelägen och stödkonstruktioner. Här hittar du även standard-, typ- och gruppritningar.