Förstudier om tunnlar – FoU

Vägverket har identifierat ett antal ramprojekt inom tunnel där vi behöver bedriva FoU för att öka vår kunskap. Problembilder är utvecklade i förstudier, en eller flera per ramprojekt.