Förstudier om bro – FoU

Vägverket har identifierat ett antal ramprojekt inom bro där vi behöver bedriva FoU för att öka vår kunskap. Problembilder är utvecklade i förstudier, en eller flera per ramprojekt.

Delprojekt

Förstudie avseende Broars gestaltning (pdf-fil, 1 MB)
Kontakt: Robert Ronnebrant, tel 0243-757 72

Förstudie till ramprojektet Miljöanpassade broar (pdf-fil, 62 kB)
Kontakt: Yngve Thorén, tel 0243-751 33

Förstudie till ramprojektet Trafiksäkra broar (pdf-fil, 24 kB)

Förstudie till ramprojektet Trafiksäkra broar Bilaga 1 (pdf-fil, 8 kB)

Förstudie till ramprojektet Trafiksäkra broar Bilaga 2 (pdf-fil, 12 kB)

Förstudie till ramprojektet Trafiksäkra broar Bilaga 3 (pdf-fil, 6 kB) 

Förstudie till ramprojektet Trafiksäkra broar Bilaga 4 (pdf-fil, 6 kB)

Förstudie till ramprojektet Trafiksäkra broar Bilaga 5 (pdf-fil, 7 kB) 
Kontakt: Yngve Thorén, tel 0243-751 33

Förstudie avseende Förbättring av befintliga broar (pdf-fil, 53 kB) 
Kontakt: Ebbe Rosell, tel 0243-756 74

Förstudie Mätning och utvärdering av broars tillstånd (pdf-fil, 98 kB)

Bilaga: Uppdragsrapport nr 99058 (pdf-fil, 427 kB)

Förstudie: Utvärdering av tillåten trafiklast (pdf-fil, 20 kB)

Bilaga: Laster och lasteffekter av trafik på broar (pdf-fil, 274 kB)

Bilaga: Förfinade metoder och modeller för att  bestämma bärförmåga hos betongkonstruktioner (pdf-fil, 133 kB)

Bilaga: Förbättrade metoder för dimensionering av stål- och träbroar (pdf-fil, 72 kB)
Kontakt: Ebbe Rosell, tel 0243-756 74

Vidareutveckling av broförvaltningssystemet SAFEBRO (pdf-fil, 245 kB)
Kontakt: Bengt Rutgersson, tel 0243-756 15

Optimala standarder (pdf-fil, 97 kB)
Kontakt: Robert Ronnebrant, tel 0243-757 72

Verifieringsmetoder för upphandling av broars egenskaper (pdf-fil, 83 kB)  
Kontakt: Robert Ronnebrant, tel 0243-757 72

Förstudie: Optimala nya broar (pdf-fil, 101 kB)

Förstudie: LCC-modeller (pdf-fil, 66 kB)  
Kontakt: Robert Ronnebrant, tel 0243-757 72