Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förstudier om bro – FoU

Vägverket har identifierat ett antal ramprojekt inom bro där vi behöver bedriva FoU för att öka vår kunskap. Problembilder är utvecklade i förstudier, en eller flera per ramprojekt.

Delprojekt

Förstudie avseende Broars gestaltning (pdf-fil, 1 MB)
Kontakt: Robert Ronnebrant, tel 0243-757 72

Förstudie till ramprojektet Miljöanpassade broar (pdf-fil, 62 kB)
Kontakt: Yngve Thorén, tel 0243-751 33

Förstudie till ramprojektet Trafiksäkra broar (pdf-fil, 24 kB)

Förstudie till ramprojektet Trafiksäkra broar Bilaga 1 (pdf-fil, 8 kB)

Förstudie till ramprojektet Trafiksäkra broar Bilaga 2 (pdf-fil, 12 kB)

Förstudie till ramprojektet Trafiksäkra broar Bilaga 3 (pdf-fil, 6 kB) 

Förstudie till ramprojektet Trafiksäkra broar Bilaga 4 (pdf-fil, 6 kB)

Förstudie till ramprojektet Trafiksäkra broar Bilaga 5 (pdf-fil, 7 kB) 
Kontakt: Yngve Thorén, tel 0243-751 33

Förstudie avseende Förbättring av befintliga broar (pdf-fil, 53 kB) 
Kontakt: Ebbe Rosell, tel 0243-756 74

Förstudie Mätning och utvärdering av broars tillstånd (pdf-fil, 98 kB)

Bilaga: Uppdragsrapport nr 99058 (pdf-fil, 427 kB)

Förstudie: Utvärdering av tillåten trafiklast (pdf-fil, 20 kB)

Bilaga: Laster och lasteffekter av trafik på broar (pdf-fil, 274 kB)

Bilaga: Förfinade metoder och modeller för att  bestämma bärförmåga hos betongkonstruktioner (pdf-fil, 133 kB)

Bilaga: Förbättrade metoder för dimensionering av stål- och träbroar (pdf-fil, 72 kB)
Kontakt: Ebbe Rosell, tel 0243-756 74

Vidareutveckling av broförvaltningssystemet SAFEBRO (pdf-fil, 245 kB)
Kontakt: Bengt Rutgersson, tel 0243-756 15

Optimala standarder (pdf-fil, 97 kB)
Kontakt: Robert Ronnebrant, tel 0243-757 72

Verifieringsmetoder för upphandling av broars egenskaper (pdf-fil, 83 kB)  
Kontakt: Robert Ronnebrant, tel 0243-757 72

Förstudie: Optimala nya broar (pdf-fil, 101 kB)

Förstudie: LCC-modeller (pdf-fil, 66 kB)  
Kontakt: Robert Ronnebrant, tel 0243-757 72