Kontrollprogram för kemisk ogräsbekämpning på järnväg

Trafikverket har upprättat ett nationellt kontrollprogram för bekämpningsmedel med glyfosat som verksam substans. Det används för ogräsbekämpning längs med linjen och driftplatser.

Det övergripande syftet med kontrollprogrammet är att följa upp att den kemiska ogräsbekämpningen inte leder till att glyfosat eller dess nedbrytningsprodukter ansamlas över tid eller sprids till grundvatten. Programmet bedrivs genom att mäta halterna glyfosat och nedbrytningsprodukten AMPA (aminometylfosfonsyra) i installerade grundvattenrör och jordprover på fem platser i Sverige.

Resultaten visar att det inte finns någon trend som tyder på att halter av glyfosat eller nedbrytningsprodukten AMPA ökar över tid eller läcker till omgivande vatten med risk för kontaminering av grundvattnet.

Om du vill läsa mer om resultaten från Trafikverkets kontrollprogram för 2016–2023 kan du göra det i länkarna längre ned på sidan.

Provtagningsplatser

Olika provtagningsplatser har valts ut för att vara representativa för de miljöer på vilka Trafikverket sprider bekämpningsmedel (typ av banvall, geologi, klimat etc.). Under perioden 2020–2024 sker provtagning i följande kommuner:

  • Tanum kommun
  • Vetlanda kommun
  • Vansbro kommun
  • Ljusdals kommun
  • Eksjö kommun

Tre provtagningar sker varje år.

  • En första provtagning sker tidigt på säsongen (innan provplatsen har bekämpats).
  • En andra provtagning sker i relativt nära anslutning till besprutningstillfället, cirka 10–15 dagar därefter.
  • En tredje provtagning sker efter cirka tre månader (glyfosatets halveringstid).


Utvärdering och sammanställning

Resultat från kontrollprogrammet sammanställs och presenteras i årsrapporter. De publiceras här på sidan, se länk nedan.