Bekämpningsmedel

Trafikverket strävar efter att använda preparat som är så skonsamma som möjligt för miljön men samtidigt har god effekt. Trafikverket använder endast bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen.

För bekämpning av vegetationen i och omkring järnvägsanläggningen använder Trafikverket bekämpningsmedel med glyfosat som verksam substans. Glyfosat är en godkänd aktiv substans inom EU för ogräsbekämpning. Bekämpningsmedel godkänns av nationella myndigheter som inom Sverige är Kemikalieinspektionen. Allmän information om bekämpningsmedel finns på hos Kemikalieinspektionen.

Inför varje växtsäsong väljer Trafikverket ett lämpligt bekämpningsmedel genom att göra en kartläggning över godkända medel från Kemikalieinspektionens register och göra en produktvalsanalys samt riskanalys. Kemiska bekämpningsmedel som planeras ingå i Trafikverkets utvecklingsprogram för vegetationsreglering inom järnväg utvärderas av Trafikverkets Kemikaliegranskningsfunktion.

Resultat från utvärderingen utgör beslutsunderlag för om det kemiska bekämpningsmedlet ska ingå i utvecklingsprogrammet. Trafikverket föreskriver alltid ett bekämpningsmedel som entreprenören får använda. Nuvarande bekämpningsmedel är Credit Xtreme (reg nr. 5602) för bekämpning på driftplatser och linjen samt Roundup Flex (reg nr. 5844) för bekämpning av jätteloka och tromsöloka.