Utveckling av vegetationsreglering

Trafikverket optimerar befintliga bekämpningsmetoder och utvecklar alternativa metoder för att minska miljöpåverkan.

För närvarande arbetar många europeiska järnvägsinfrastrukturförvaltare med att uppdatera sina strategier för ogräsbekämpning. Strategier och bekämpningskoncept som bara innehåller en metod överges - typiskt är att dessa koncept bygger på någon form av kemisk bekämpning. I stället utvecklas koncept som är baserade på flera olika metoder, med flexibilitet och anpassning till den lokala situationen och dess behov.

Anledningarna till kursändringen går att spåra till exempelvis EU:s gröna giv och EU:s krav om integrerat växtskydd. Trafikverket behöver följa med i denna utveckling. Vi samarbetar med aktörer inom forskningen och marknaden för att optimera den befintliga kemiska bekämpningen och för att succesivt fasa in alternativa metoder till kemisk bekämpning. Vi följer också utvecklingen i omvärlden noggrant genom löpande bevakning som sammanställs två gånger per år.

Utifrån detta kan vi dessvärre konstatera att det idag inte finns alternativa metoder som direkt kan ersätta den nuvarande kemiska bekämpningen. Detta gäller i Sverige såväl som i övriga länder inom EU.