Konstruktionsläget 2 september för tågplan 2021

Publicerade grafer, samt utkast i tjänsten "Ansökan om kapacitet", är ett arbetsmaterial daterat 2020-09-02.