Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny plattform för järnvägsforskning - Excellensområden järnvägsbranschen 2021-2030

Trafikverket, våra forskningsaktörer och Järnvägens Branschsamverkan (JBS) har i dialog definierat tio områden som är viktiga för järnvägsbranschens fortsatta utveckling.

Syftet är att stärka svensk järnvägsforskning och de svenska järnvägsforskningsmiljöerna. Samverkan sker kopplat till EU:s kommande FoI-program Europe's Rail.

Fungerande transporter är en förutsättning för att ett samhälle ska fungera, för ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. En attraktiv, konkurrenskraftig järnväg är nödvändig för att möta morgondagens ökade transportbehov. Som det minst klimatbelastande transportslaget är också järnvägen avgörande för att nå klimatmålen och öka folkhälsan.

Bo Olsson, Trafikverket
Bo Olsson, Trafikverket 

– Vi måste ta tillvara den stora potential som skapas av forskning och innovation och som har stor potential att bidra till Trafikverkets mål och därmed stimulera svensk konkurrenskraft. Med de nu definierade excellensområdena vässar vi oss ytterligare, säger Bo Olsson, Trafikverket som leder arbetet tillsammans med Christer Löfving, Trafikverket.

Ett dokument som beskriver excellensområdena, ambition och inriktning för arbetet finns under länkar längst ned på denna sida.

Tio Excellensområden

De nationella excellensområdena omfattar stora delar av järnvägssystemet och inom respektive område prioriteras den kunskapsuppbyggnad som ger störst bidrag och effekt för tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

Christer Löfving, Trafikverket
Christer Löfving, Trafikverket 

Ambitionen är att ha en världsledande expertis inom dessa områden. Samtidigt stöds indirekt utbildning och kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen.

– Fokus är ökad digitalisering av järnvägssystemet för att nå positiva effekter som ökad kapacitet och punktlighet, ökad driftsäkerhet, ett mer effektivt och förutsägbart underhåll, energi- och kostnadseffektivitet, sömlösa transporter osv. Samtidigt måste vi driva på och utveckla tekniker och metoder som bidrar till en livslängdsförlängning av ett åldrat järnvägssystem, menar Christer Löfving, Trafikverket.

Arbetet har bra framfart hos våra forskningscentra. Under hösten 2020 skrevs avtal och en första verksamhetsplan togs fram under våren.
Att genomlysa och beskriva kopplingar till Europés Rail, är också ett arbete som pågår.

 

Tio excellensområden

1. Fordonsteknik och dynamik
2. Hjulpar och bromssystem
3. Banteknik och mekanik
4. Anläggningskonstruktioner
5. Elkraftteknik
6. Signalsäkerhetssystem
7. Trafikplanering och styrning
8. Drift- och underhåll
9. Kapacitet och punktlighet
10. Systemperspektiv på järnvägen