Denna nyhet är äldre än 6 månader

KAJT - forskning i framkant för samhällsnytta

Med påvisandet av goda resultat inom KAJT har branschprogrammet fått ett allt större inflytande på Europanivå inom området Planering och styrning av järnväg. Det är mycket positivt och en kvittens på att vi gör ett bra arbete.

Branschprogrammet har som målsättning att bedriva högklassig forskning och att forskningsresultat ska omsättas till förbättringar inom Sveriges järnvägsverksamhet och stärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Varje år hålls ett höst- och vårseminarium för att presentera framtagna lösningar och uppnådda resultat och inte minst, för att sprida kunskap. 

KAJT vårseminarium 2022

Under KAJTs årliga vårseminarium 26-27 april, träffades KAJTs forskarparter och partnerföretag i Borlänge för att dela med sig av insikter och diskutera KAJT. Här presenteras kort några av de viktiga forskningsresultaten.

Sara Gestrelius, Rise, demonstrerade ett beslutsstöd för samplanering av Malmö infarts/utfartsbangård. Beslutsstödet har testats genom rollspel med simulerade data och störningar. Resultaten har varit mycket lovande och aktörerna är positiva till en fortsättning.

En ny tjänst som Trafikverket inför är C-DAS (Connected Driver Advisory System) där digital graf kopplas till ett förarstöd i fordonen. Ett av syftena är att underlätta för järnvägsföretagen att utveckla sin digitalisering av trafik och förarstöd. Tjänsten blir mer intressant i takt med att utrullning och användning av digital graf går framåt.

Trafikverket och järnvägsbranschen JBS arbetar med uppbyggnad av C-DAS kompetenscenter i Sverige. Therese Angel och Peter Olsson, båda från Trafikverket, berättade om nuläget samt kopplingen till pågående och kommande KAJT forskning.

Porträtt Magnus Wahlborg
Magnus Wahlborg 

Magnus Wahlborg, Trafikverkets kontaktperson för KAJT, berättade bland annat om EUs järnvägsforskningsprogram Europé Rail. Programmet pågår 2022 – 2031. Trafikverket leder tillsammans med Siemens Flaggskepp 1; Kapacitetsplanering och Trafikledning.

– Jag kan konstatera att de goda resultaten inom KAJT även gjort att branschprogrammet fått ett allt större inflytande på Europanivå inom området Planering och styrning av järnväg. Det är mycket positivt och en kvittens på att vi gör ett bra arbete, sa Magnus.

Under dagen presenterades även forskning om trafikledarrollen, nyttjandegrad av service fönster, samhällsekonomiska analyser kopplat till nyttjande grad av servicefönster, samt forskning om uppföljning av godstrafik på bangårdar utan trafikstyrning.

Drygt 100 personer närvarade och flertalet deltog fysiskt i Pylonen Borlänge medan många också deltog via Skype.