Samlokalisera verksamheter

För att minska behovet av resor kan verksamheter som högskola, sjukhus och andra personalintensiva arbetsområden lokaliseras nära större kollektivtrafikknutpunkter.

Verksamheter som är stora målpunkter och som behöver vara tillgängliga för en större region, till exempel högskola, sjukhus och personalintensiva arbetsområden, behöver lokaliseras nära större kollektivtrafikknutpunkter.

Tillgången till parkering är en viktig faktor som påverkar hur mycket  biltrafik som genereras. Gratis parkering vid arbetsplatsen gör att många fler åker bil till arbetsplatsen än om de inte har  tillgång till gratis parkering. Om kommunen i samband med exploatering ställer krav på ett maximalt antal bilparkeringar, tillgång till bilpool för anställda, väderskyddad cykelparkering, omklädningsrum och duschar finns goda förutsättningar att lösa verksamhetens framtida transportbehov med låg andel biltrafik.