Säkerhetsavstånd vid byggande intill järnväg

Krav vid byggande intill infrastrukturanläggningar – järnväg.