Golfbana intill allmän väg och järnväg

Golfbanor som ligger intill en allmän väg eller järnväg kan innebära en säkerhetsrisk på grund av ökad biltrafik på det mindre vägnätet.

Golfbanor och övningsbanor kan innebära säkerhetsrisker om de ligger intill en allmän väg eller järnväg. Golfbanor anläggs ibland intill samhällen leder till ökad biltrafik på det mindre vägnätet, vilket ökar olycksrisken. Man bör vara särskilt uppmärksam på risker när det finns gång- och cykelvägar i direkt anslutning till en golfbana. När en ny golfbana anläggs intill en statlig eller annan vägar, bör man av bland annat trafiksäkerhetsskäl ta hänsyn till vissa aspekter:

  • Slagriktningen ska vara minst 30° från vägen.
  • Skyddsavstånd ska hållas, så att ingen del av golfbanan finns inom det byggnadsfria avståndet (mellan 12–50 m från vägområdet).
  • Lokalisering på båda sidor av en allmän väg ska undvikas, eftersom detta kräver gångpassage över vägen.