Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Störning på luftfartens navigationshjälpmedel

Elektromagnetiska fält från järnvägar och högspänningsledningar kan störa luftfartens navigeringshjälpmedel och kommunikations– och radarsystem, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Denna aspekt behöver man därför beakta i översiktsplaneringen. Förvrängning av navigationshjälpmedlets sändningar kan ha stor negativ inverkan på flygsäkerheten, eftersom dessa störningar kan vara vilseledande, påverka flygningen och i värsta fall leda till haverier.

Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar från anläggningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift anges i en svensk standard SS 447 10 12. Skyddsavstånden är att betrakta som riktvärden.

För järnvägar i närheten av en flygplats gäller att det går att bygga ner till 300–500 meter från flygplatsverksamheten enligt en studie som Trafikverket genomförde 2010. (TRV 2010/31711).