Effektsamband

Effektsamband för transportsystemet är ett viktigt stöd vid planering, projektering och uppföljning av alla slag av åtgärder inom transportsystemet.

Effektsamband för transportsystemet redovisar känd kunskap om olika effektsamband. Bilden är inte alltid entydig då olika undersökningar kan peka åt olika håll och därför redovisas verkets ställningstagande. Det finns effektsamband av olika kvalitetsklass, verifierade effektsamband, effektkorrelationer samt subjektiva effektsamband. Det är viktigt att vid användning ha kunskap om vilken klass ett effektsamband har.

Trafikverket arbetar kontinuerligt med att ta fram, värdera och sammanställa bättre kunskap om effekter av åtgärder i transportsystemet.

Resultat av arbetet sammanställs i en dokumentserie, Effektkatalogen.