Denna nyhet är äldre än 6 månader

Följande TTJ-moduler berörs av ändringar och ges ut i ny utgåva som gäller från och med 1 juni 2023

Förändringarna 1 juni 2023 berör modul 1, 2, 3, 3E, 4, 8E, 8M, 9E, 9HMS, 9M, 10E, 10HMS, 12, 14, 17E, 17HMS.

Övriga moduler berörs inte av några förändringar i sakinnehållet, men kan ändå ha givits ut i nyutgåva på grund av redaktionella skäl.

Ändringarna presenteras i nedanstående dokument.

Presentation av förändringar i utgåva 2023 av TTJ