Pluto har uppdaterats till version 1.1.3

Pluto har uppdaterats till en ny version. I och med denna uppdatering har vissa förändringar skett i de funktioner som finns i systemet samt i användargränssnittet.

Ändringar

  1. Förbättrad prestanda för anslutningen mot Lantmäteriets databaser för hämtning av fastighetsinformation.
  2. Förbättringar i genereringen av fastighetsförteckningen vad avser tillfälliga nyttjanderätter. Dubbelredovisningen är nu borttagen för infrastrukturslag som inte är del av planen.
  3. Systemet visar nu progress när hämtning/uppdatering körs av geografisk indata.
  4. Ifyllda svar i checklistan kan nu tas bort.

Kontakt

Samtliga förändringar listan nedan. Har du frågor är du välkommen att kontakta systemförvaltningen på hp@trafikverket.se.