Pluto har uppdaterats till version 1.3

Här presenteras förändringarna i systemet.

Pluto har uppdateras till en ny version. I och med denna uppdatering sker vissa ändringar samt att ny funktionalitet tillförs systemet. Viss omstrukturering i vänstermenyn har genomförts.

Samtliga förändringar listan nedan. Har du frågor är du välkommen att kontakta systemförvaltningen på hp@trafikverket.se.

Ändrad menystruktur

I vänstermenyn skapas ett nytt val som heter Granskning. Här läggs alla delar av systemets funktionalitet som kopplar till genomförandet av granskningen, som då främst tas ut ur det som heter Aktiviteter.

Upprätta granskningsutlåtande

Nu kan du i Pluto hantera upprättandet av det granskningsutlåtande som ska ske efter att en plan kungjorts för granskning. Du hittar funktionen under menyvalet Granskning, där du sedan väljer att för respektive granskning (de tre prickarna) skapa ett granskningsutlåtande.

Visa antalet mottagare vid utskick

Pluto visar nu antalet mottagare när du genomför ett utskick.

Lägg till fastighet och rättighet manuellt via Favy

Genom Pluto kan du nu lägga till fastigheter och rättigheter till berördalistan direkt från fastighetsregistret. Du får då välja på vilket sätt denna fastighet eller rättighet ska kopplas in mot ärendet, exempelvis buller eller markanspråk.

Möjlighet att få återkoppling på utskick i digital brevlåda

Du som användare kan nu få kopia på ett utskick som går till din digitala brevlåda.

Införande av funktionen Systemhändelser

Genom denna funktion kan du som användare få större insyn och uppföljning på det som händer i Pluto när du genomför exempelvis utskick eller diarieföring av dokument.

Mindre rättningar för utskick

Förhindra

  • dubbla utskick
  • utskick som kraschar på grund av koppling till Geoparden
  • utskick kraschar på grund av felaktig e-postadress