Pluto har uppdaterats till version 1.1.2

Pluto har uppdaterats till en ny version. I och med denna uppdatering har vissa förändringar skett i de funktioner som finns i systemet samt i användargränssnittet.

Ändringar

  1. Nyhetsfunktion på startsidan.
  2. Larm till systemförvaltningen vid problem med integrationer mot andra IT-system.
  3. Varningsmeddelande till användaren när en intressent skapas manuellt och som innebär att ett GDPR-mejl ska skickas till den registrerade personen.
  4. Diarieför handling - varning om handlingens konfidentialitetsnivå skiljer sig från det högst klassade dokumentet.
  5. Möjlighet att få återkoppling på utskick.
  6. Visa version/Om.
  7. Vyn för hantering av diarieförda handlingar har flyttats från Aktiviteter till vänster-menyn.
  8. Vyn för hantering av fastighetsförteckningar har flyttats från Aktiviteter till vänster-menyn.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta systemförvaltningen på hp@trafikverket.se.