Systemet SPVA - skadeanmälan av väganordning för entreprenörer

Här finner du som entreprenör information om hur du söker behörighet i SPVA, systemet som används för att rapportera in en skada på väganordning.

När en eller flera väganordningar skadas på vägen ska detta rapporteras in av kontrakterad entreprenör och skadan ska åtgärdas. Inrapporteringen av skadan sker via SPVA (Skada på väganordning), där samtliga handlingar som hör till ärendet ska bifogas.

Tillgång till SPVA för projektledare

För anställda på Trafikverket krävs det att man finns med i behörighetsgruppen SPVA_Projektledare i Arthur för att få tillgång till SPVA. Ange även i samband med ansökan vilket/vilka områden som det önskas tillgång till.

Om projektledaren använder sig av stödjande byggledare eller projektingenjörer, som har ett konsultkonto på Trafikverket, är det behörigheten SPVA_Projektledare som ska sökas.

Tillgång till SPVA för entreprenörer

Entreprenörer som jobbar på uppdrag av Trafikverket måste först ha ett externt konto för att kunna logga in. Kontakta din uppdragsgivare på Trafikverket för att få ett externt konto.

För att entreprenören ska få tillgång till SPVA behöver uppdragsgivaren skicka in en ansökan via Arthur (Trafikverkets behörighetssystem) och söka behörighetsgruppen SPVA_Entreprenör. I samband med ansökan ska uppdragsgivaren ange vilket/vilka områden som entreprenören ska ha tillgång till.

Tilldelning av områden

Om uppdragsgivaren inte anger i behörighetsansökan vilket/vilka områden som användaren ska ha tillgång kommer inte SPVA att fungera. Skicka ett mail till förvaltningen via formuläret som finns under Kontaktuppgifter. Behörighetsansökningarna måste först vara godkända i Arthur. Förvaltningen hjälper då till med att lägga upp önskat område i SPVA. Användaren kan inte skicka in eller hantera en skaderapport innan hen är tilldelad något område.

Mailet ska innehålla följande information:

  • Vilket system det avser.
  • Namn och företag på den sökande.
  • Användarid (ex abcklm90).
  • Vilket eller vilka områden användaren önskar tillgång till.

Support och kontakt

Vid hjälp med verksamhetsfrågor eller tilldelning av områden – kontakta förvaltningen, se Kontaktuppgifter.

Vid incidenter och support gällande kontoansökningarna i Arthur – kontakta Användarstöd IT på telefon 010-125 10 10 eller via formuläret under Kontaktuppgifter.